Zmenšiť textZväčšiť text

Rozhodnutie ministra životného prostredia SR

 26.07.2022

Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

Obec Lipovník  dňa 26.07.2023 obdržala Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lipovník

Dotácia vo výške 18 781,00 € slúži na zakúpenie domácich záhradných kompostérov do každej domácnosti v obci


Zoznam aktualít: