Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 583)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16/2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ( zmluvy o zriadení vecného bremena) Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
15/2023 Prenájom KD Odb.: Dionýz Jánodseák
Dod.: Obec Lipovník
20 €
RA-SNCA/20204007 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
14/2023 Pomocné práce pre DHZO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gabriel Józsa
100 €
1/2024 Príloha k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
13/2023 Kosenie verejného priestranstva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Norbert Jánošdeák
150 €
11/2023 Hudobné vystúpenie na Deň seniorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: György Havasi
0 €
12/2023 Predaj pozemkov Odb.: Ladislav Kišš, Milada Kiššová, rod.Heflerová
Dod.: Obec Lipovník
1 185 €
903/2023/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov úver za účelom financovania opravy miestnych komunikácií Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
70 000 €
10/2023 Kosenie verejných priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
200 €
92023 Prevádzka IS DCOM Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS
0 €
8/2023 Kosenie verejných priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Enrik Konečný
240 €
7/2023 Upratovanie Domu smútku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Tomáš Emödi
340 €
6/2023 Maliarske práce v interiéri OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ronald Máté
480 €
5/2023 Oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
86 385.67 €
4/2023 Murárske práce v interiéri OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Spišák
450 €
3/2023 Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent
0 €
LZ 2/2022 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Lipovník
Dod.: 3 W Slovakia
792.23 €
1423 287 Poskytnutie dotácie na činnosť DHZO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2408971182 Povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Generali Poisťovňa
30 €
Generované portálom Uradne.sk