Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 521)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva 1422 276 Dotácia na vybavenie DHZO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Zmluva o dielo 11/2022 Hudobné vystúpenie na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent
0 €
Zmluva o dielo 10/2022 Stavebné práce-výmena dlažby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Roderik Szücs
200 €
Zmluva o dielo 9/2022 Vybudovanie oplotenia na cintoríne Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Józsa Gabriel
150 €
Zmluva o dielo 8/2022 Zámočnícke práce na terase MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ján Laššan
100 €
BU07/2022 Otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
0 €
D6/2022 Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
160 €
052022 Výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SIKURA s.r.o.
0 €
Dodatok č.1 k 39/2020 Práva a povinnosti k postúpeniu pohľadávok Odb.: Záchranná služba Košice
Dod.: Obec Lipovník
0 €
MC28022022-001 Webstránka obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: webex.technologies.s.r.o.
120 €
1/2022 Divadelné predstavenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Občianske združenie Actores
0 €
Príloha č.3/2021 Zmena intervalu triedeného odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
31/2021 Upratovanie domu smútku 2.polrok 2021 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Tomáš Emödi
280 €
Dodatok č.2/2021 Systém združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: E-cycling s.r.o.
0 €
3/2021 Nakladanie s KO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
75/2021 Zmluva o budúcej zmluve zriadenie vecného bremena Odb.: Brigita Emödi
Dod.: Obec Lipovník
0 €
30/2021 Záhradnícke práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cereteli Karol
200 €
U1427/2013 Licenčná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
700 €
29/2021 Kosenie verejného priestranstva 2.polrok 2021 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
250 €
28/2021 Záhradnícke práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cereteli Karol
200 €
Generované portálom Uradne.sk