Zmenšiť textZväčšiť text

História

Najvýchodnejšou obcou Rožňavskej kotliny je LIPOVNÍK (364 m,513 obyvateľov). Leží tesne pod sedlom Soroška , ktorým prechádza rušná cestná komunikácia spájajúca Rožňavu s Košicami. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1364, keď sa spomína ako Korna Lypa. Pôvodne však na tomto mieste už od roku 1141 stál kláštor cisterciátského opátstva, ktorý predstavoval najstaršie novodobé osídlenie v regióne. Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne šlo o stredoveký kostol postavený na začiatku 15.storočia na mieste staršieho románskeho kostola. Bol viackrát upravovaný, výraznejšie v rokoch 1721,1856 a 1894.Pri reštauračných prácach sa pod murivom na časti južnej steny kostola odkrili pôvodné múry románskeho kostola. V roku 2000 sa začali písať dejiny nového zvona, ktorý bol vyhotovený z milodarov veriacich a bratov Teleckých. V rokoch 2004 navštívili našu obec obyvatelia USA, ktorých rodokmeň siaha do Lipovníka. Pri ich prvej návšteve poskytli finančný dar na rekonštrukciu elektroinštalácie kostola. V ďalších rokoch 2005-2006 organizovali zbierku na území USA na záchranu kostola. Väčší obnos finančných prostriedkov bol použitý na rekonštrukciu strechy, vitrážnych okien, kostolných okien a na obnovu štítu veže.

Motorizovaní turisti prechádzajúci okolím Lipovníka poznajú neďaleké sedlo Soroška označované aj ako Jablonovské sedlo a rovnomennú kolibu .Okrem výborného občerstvenia sedlo ponúka ďaleké výhľady na východnú časť Gemera. Zo Sorošky možno za dobrej viditeľnosti pozorovať Kráľovú hoľu v Nízkych Tatrách a hlavné štíty Vysokých Tatier. Cez sedlo Soroška prechádza červená turistická trasa smerujúca naprieč Silickou planinou od jaskyne Domica do Zádiela.A rozsnyói – medence legészakibb községe Lipovník-Hárskút

História dobrovoľného hasičského zboru v Lipovníku sa začína v rokoch medzi I. a II. svetovou vojnou. V tridsiatich rokoch DHZ mal 20 členov ich veliteľom bol Ondrej L. Emődi , ktorí obsluhovali ručnú striekačku. V 70 - tich rokoch DHZ v Lipovníku mal 45- 50 zaregistrovaných členov.V neskorších rokoch DHZ mal k dispozícií striekačku PPS – 8 a PPS 12- ku. Motorová striekačka PPS 12 slúži dodnes svojmu účelu. V súčasnosti DHZ má 15 aktívnych členov.

Súčasný Lipovník má 510 obyvateľov , prevádzkuje MŠ, KD , DS a futbalové ihrisko s prezliekárňou. Dobré meno obci získava FK a spevácky súbor aj za hranicami nášho územia.

Első okiratos említése 1364-ben fordult elő. A falu legjelentősebb építészeti emléke a római katolikus Keresztelő Szent János-templom, amely eredetileg gótikus stílusban épült a 15.század elején. A templom nemzeti örökség. A Szoroskő-nyeregben a Kassára vezető út mellett telálható a szoroskői csárda. A Szoroskőről gyönyörködhetnek a nem mindennapi kilátásban. A Szoroskő nyergen halad át a piros jelzésű turista útvonal.