Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeclipovnik.sk spravuje Obec Lipovník je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lipovník

Adresa:
Obecný úrad Lipovník
Lipovník 164
049 42 Drnava

IČO: 00328464

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 523
Rozloha: 1272 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1364

Všeobecné informácie: info@obeclipovnik.sk
Podateľňa: podatelna@obeclipovnik.sk
Starosta: starosta@obeclipovnik.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeclipovnik.sk

Telefónne čísla: 

Starosta obce: +421 905 783 350
Sekretariát: +421 58 788 31 10

E-mail: sekretariat@obeclipovnik.sk

Kompetencie:
Obec Lipovník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Na Spoločnom obecnom úrade sú zabezpečované nasledovné agendy preneseného výkonu štátnej správy:

  • stavebný poriadok
  • doprava a miestne komunikácie
  • ochrana vôd, ochrana ovzdušia (malé zdroje znečisťovania) a odpadové hospodárstvo

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad obcí Jablonov nad Turňou, Betliar, Hrušov, Silická Jablonica a Kováčová bol vytvorený na základe zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu od 1.6.2020. K spoločnému úradu sú pripojené aj obce Pača, Drnava a Lúčka a od 1.6.2022 aj obce Jovice, Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka.

Sídlo spoločného úradu je na Obecnom úrade v Betliari.

Pracovníci:

  • Ing. Erika Šmelková - stavebný poriadok
  • Ing. Alena Baffyová - ochrana vôd, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny
  • Alena Šikúrová - doprava a miestne komunikácie

Kontakty:

Telefón: 058 7983 114 - kancelária obecného úradu
E-mail: spol.stavebny.urad@gmail.com

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu
Dohoda č. 3 o pristúpení zmluvných strán

Webové sídlo: socubetliar.online

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk