Zmenšiť textZväčšiť text

Pomoc obetiam trestných činov

 03.02.2021

Vážení občania , dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na vznik  nového
subjektu v regióne poskytujúceho pomoc obetiam trestných činov v zmysle
zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Centrum podpory VIDIA n. o. získala dňa 19. 1. 2021
akreditáciu od Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na
poskytovanie pomoci obetiam trestných činov pre okresy Rožňava a Revúca
na obdobie 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Prvá porada je v
predmetnom centre pre obeť bezplatná, k dispozícii klientom je online
kontaktný formulár a telefonická linka pomoci. Po získaní štátneho
príspevku na činnosť bude pomoc bezplatná po minimálne zákonom určený
čas, nie menej ako 90 dní. Jedná sa o pomoc právnika, psychológa a
sociálneho pracovníka.

kontakt : www.centrumvidia.sk 
Potvrdenie o zápise do zoznamu akreditovaných subjektov sa nachádza na stránke ministerstva spravodlivosti

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Register-pomoc-obetiam-detail.aspx?Ic=82.
Za spoluprácu vopred ďakujeme.
V mene neziskovej organizácie JUDr. Simona Barnáková zodpovedná osoba v
oblasti právo


Zoznam aktualít: