Objednávky


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  občerstvenie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Krass s.r.o.
  665.40 €
  dovoz štrku Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: BENAD s.r.o.
  120.00 €
  reklamné predmety Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  104.00 €
  kontrola ihriska Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
  165.60 €
  reklamné predmety Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: nier fine wines sk s.r.o.
  275.20 €
  kvety a mat. na závlahu Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Atelier 54 s.r.o.
  241.86 €
  vstupenky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: eló Koncert
  418.00 €
  školenie PO, BOZP Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Vozar Jozef
  10.00 €
  výmena ističov... Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: AdRe s.r.o.
  630.00 €
  terenne úpravy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: MONTMAL
  985.00 €
  VO Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Elauk s.r.o.
  200.00 €
  nalepka Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: MUCHOTLAČ
  18.50 €
  svetlá Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: PIKO POVER
  420.00 €
  stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Berceli Július
  1053.70 €
  oprava kotla Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kostka Karol
  322.30 €
  montáž kúrenia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  576.00 €
  po revizie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Csecsi Štefan
  149.00 €
  terenne úpravy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Viktória Trans s.r.o.
  540.00 €
  projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Harsányi
  360.00 €
  farby .čist potreby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  81.04 €
  kominárské práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Duck Marek
  50.30 €
  2/2016/157 Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: JES s.r.o.
  140.00 €
  montáž prístrešku Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  2670.00 €
  vianočné osvetlenie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Hanko s.r.o.
  441.05 €
  neprav preprava Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EUROBUS a.s.
  200.00 €
  bojler Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: MAX XLs.r.o.
  169.00 €
  lekarska správa Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Falck Záchranna a.s.
  12.00 €
  výpočtová technika Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Szari Solution s.r.o.
  630.00 €
  geodetické zameranie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
  307.00 €
  preprava Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EUROBUS a.s.
  90.00 €
  revízia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: AdRe s.r.o.
  495.00 €
  likvidácia skládok Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  690.00 €
  svetelná štúdia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Bulik Peter
  994.00 €
  lož.domec a unášač Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Husgvarna
  113.80 €
  žalúzie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Berceli Július
  124.80 €
  montáž prípojky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
  255.80 €
  tlač knihy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: C-Commerce s.r.o.
  1998.00 €
  rekonštrukcia kúrenia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  990.00 €
  verejné obstarávanie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: ER-Staving s.r.o.
  50.00 €
  okno Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
  44.40 €
  okna Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
  787.20 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  93.90 €
  Oprava krovinorezu Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
  85.38 €
  Tlačiareň Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: DEAK Peter Ing.
  239.00 €
  Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Majorošová Eva
  827.00 €
  stolárske výrobky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  743.00 €
  stolárske výrobky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  760.00 €
  odsávač,varná platňa Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Petergáčová Mária OBCHOD
  263.00 €
  žalúzie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Sizal s.r.o.
  188.26 €
  Odborná prehliadka Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: AdRe s.r.o.
  210.00 €
  mapy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Georeal East s.r.o.
  100.00 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  59.63 €
  skrinka Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  127.00 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  119.42 €
  dokončovacie práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Berceli Július
  511.50 €
  likvidácia nelegálnych skládok Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  391.20 €
  výroba pozvánok a vstupeniek Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  50.20 €
  propagačný material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  39.00 €
  výroba baneru Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  60.00 €
  propagačný material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  70.00 €
  tabula Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  42.41 €
  údržba hrobov Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Annova Sabina
  111.32 €
  mat.na tvorivé dielne Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Annova Sabina
  410.00 €
  mulčovacia kôra Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Annova Sabina
  540.00 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  179.34 €
  prenájom konštrukcie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Vecko Teodor
  50.00 €
  rastlinný material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Green Fingers s.r.o.
  994.80 €
  účtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
  72.00 €
  montáž radiatorov Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  801.00 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  155.36 €
  cukrárenské výrobky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Lenkeyova Mária
  100.00 €
  ochranné pomôcky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
  45.99 €
  VO Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Tóthová Irena
  380.00 €
  Kominárské práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Duck Marek
  54.10 €
  brožurka Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: JES s.r.o.
  875.00 €
  Klučenky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: JES s.r.o.
  94.80 €
  projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Majorošová Eva
  355.00 €
  systémová podpora Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: MADEs.r.o.
  460.00 €
  obrusy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Farkaš Tibor
  80.00 €
  úprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  150.00 €
  oprava rozhlasu Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: GARET V.Gášpár
  267.24 €
  Oprava UK Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  60.00 €
  ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
  145.20 €
  Oprava požiarneho rozvodu Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Štefan Csecsi
  114.00 €
  Spracovanie POH Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: ENVEX s.r.o.
  150.00 €
  Okná Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
  903.60 €
  Ekon.minimum Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
  17.29 €
  bar.pult Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  650.00 €
  likvidácia splátky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  282.00 €
  Lavica Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: STELLA NITRA s.r.o.
  228.00 €
  VO Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Tóthová Irena
  300.00 €
  stav mat Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  493.80 €
  tolárske práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Kovács Štefan
  169.87 €
  Material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Lenkeyova Mária
  77.88 €
  Údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Annova Sabina
  106.76 €
  Material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Annova Sabina
  103.79 €
  stavebný material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  90.00 €
  Kanalizačné rúry Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: VODOSCHOP
  311.84 €
  oprava MK Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TOm -STAV s.r.o.
  579.60 €
  Drť Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Správa ciest KSK
  153.84 €
  Zemné práce + stav. material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  1009.20 €
  zasrešenie a uzvučenie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Vecko Teodor
  540.00 €
  Počítač Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Szari Solution s.r.o.
  733.49 €
  baner+plagát Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TEVA - Tóthová Eva
  187.18 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: GIPSBAU SABA - Barczi Jaroslav
  723.49 €
  farby Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: KOLOR CENTRUM
  193.68 €
  Nepravideľná preprava Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EUROBUS a.s.
  378.00 €
  Pivný set Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: VETRO PLUS s.r.o.
  313.20 €
  okná Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
  528.00 €
  palivové drevo Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: HARSANYI
  400.00 €
  Zrkadlo Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Oris Plus SK s.r.o.
  302.00 €
  Výtlačok knihy Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: JES SK s.r.o.
  70.00 €
  rekonštrukcia kotolne Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  264.00 €
  prečistenie kanalizačnej šachty Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Gemer Servis s.r.o.
  228.00 €
  Oprava krovinorezu a ND Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
  162.45 €
  Rekonštrukcia kúrenia Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Olexak Jozef
  3200.00 €
  miestne ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: GARET V.Gášpár
  511.69 €
  Vývoz odpadovej vody Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: LIG-OIL s.r.o
  144.00 €
  klinový remeň Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: BR Export s.r.o.
  15.50 €
  router Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Szari Solution s.r.o.
  44.00 €
  rozmetadlo 500l Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Agromajer s.r.o.
  538.80 €
  stavebný material Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  192.00 €
  zemné práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  342.00 €
  Mapa Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: CBS spol.s.r.o.
  174.00 €
  Medzinárodná preprava MĽR Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EUROBUS a.s.
  54.00 €
  skartátor Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: TESCO copiers
  74.00 €
  Vlajky Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: SIGNO s.r.o.
  64.56 €
  Internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť
  149.00 €
  Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
  105.00 €
  Projektová dokumentácia -Chodník Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
  600.00 €
  Vypracovanie výkazu výmer k PD-Chodník Odb.: Obec Lipovník
  Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
  100.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00 12.30 - 13.00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu