Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeclipovnik.sk spravuje Obec Lipovník a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Lipovník
Adresa:
Obecný úrad Lipovník
Lipovník 164
049 42 Drnava

IČO: 00328464

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava

Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 523
Rozloha: 1272 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1364

Všeobecné informácie: obec.lipovnik@szari.net
Podateľňa: obec.lipovnik@szari.net
Starosta : Ing. Robert ANNA ,  obec.lipovnik@szari.net, Tel.: 058 / 788 31 10
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.lipovnik@szari.net

Sekretariát:
Tel.: 058 / 788 31 10
Fax: 058 / 788 31 10, Email: obec.lipovnik@szari.net

Kompetencie:
Obec Lipovník je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lipovník sídli v Rožňave.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-17.00
Nestránkový deň
7.00-13.00

 

Obedňajšia prestávka:12.00-12.30

Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35