Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Predaj pozemku Odb.: Anna Robert, Ing
Dod.: Obec Lipovník
195.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Feješová Mária
Dod.: Obec Lipovník
2316.00 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kováčová Henrieta
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Csíková Ambrúžová Timea
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Koľveková Alica Ing.
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Oroszová Veronika, Ing.
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szántóová Viktória
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
129.50 €
Výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krajcová Terézia
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máteová Tamás Erika, Ing.
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodi Janetta
129.50 €
Výuka remeselníckych prác v rámci TD Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Filová Karolina Ing.
129.50 €
Príprava a spracovanie podkladov k žiadosťiam o dotácie z projektu BGA Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Enikö Emödiová
100.00 €
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Oprava a údržba valca na FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gabriel Józsa
100.00 €
Upratovanie Domu smútku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
195.00 €
Stavebné práce-rekonštrukcia autobusovej zastávky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Spišák
300.00 €
Prenájom nebytových priestorov, budova MŠ Odb.: Záchranná služba Košice
Dod.: Obec Lipovník
780.76 €
Nákup benefitných poukážok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie podkladov pre výkon verejnej správy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Waro real s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce-vybudovanie terasy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Spišák
200.00 €
Projektovanie rekonštrukčných prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Koľvek Anton, Ing.
100.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Výroba hygienických rúšok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máteová Rozália
200.00 €
Zámočnícke práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Erik Szentandrási
200.00 €
Výroba hygienických rúšok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mária Ambrúšová
90.00 €
Stavebné práce-Rekonštrukcia vchodu, sociálnych zariadení Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Mészner
14994.90 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb -nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: E-cycling s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky, poskytovanie doménových služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Vladimír Drábik
15.00 €
Projektová dokumentácia Vodozádržné opatrenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JMP Holding s.r.o.
6000.00 €
Povrchová úprava stien v zasadačke OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Spišák
260.00 €
Upratovanie Domu smútku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
210.00 €
Hudobné vystúpenie na Adventnom posedení Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent
70.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: KRASS, spol. s.r.o
Dod.: Obec Lipovník
102.00 €
Umelecká príprava detí na kultúrne podujatia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Koľveková Alica Ing.
100.00 €
Umelecké vedenie speváckeho zboru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
Vykonanie údržbárskych púrác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Balog Attila
36.00 €
Kosenie verejného priestranstva 2.polrok 2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
250.00 €
Implementácia projektu Voľnočasový a šport.areál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Windpark Komárno s.r.o.
0.00 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
20666.84 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
20666.84 €
Fotodokumentácia Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
50.00 €
Moderovanie Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
50.00 €
Gastronomické služby Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korsinszki Gabriel
50.00 €
Hudobné vystúpenie Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent
70.00 €
Hudobné vystúpenie Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kollár Atilla
400.00 €
Hudobné vystúpenie Deň obce 10.08.2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krajňáková Ivana
130.00 €
Peňažný dar obci Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
200.00 €
Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.Andrea Zálepová
700.00 €
Kosenie verejného priestranstva obce,1.polrok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
200.00 €
Upratovanie Domu smútku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
210.00 €
Revitalizácia centrálnej časti obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
5412.28 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ľubomír Ludvík WINDOORS
90.00 €
Otvrenie a vedenie bežného účtu VÚB Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
0.00 €
Fotodokumentácia na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
60.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bollová Gabriela
80.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mazureková Zuzana, Mgr.
300.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Čechová Klaudia
300.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Koľvek Anton, Ing.
100.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máteová Rozália
150.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szántóová Viktória
150.00 €
Organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodi Janetta
150.00 €
Hudobné vystúpenie na Stretnutí družobných miest,projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Henriczy Peter
200.00 €
Hudobné vystúpenie na Stretnutí družobných miest,projekt EU, Táborák 2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent
400.00 €
Hudobné vystúpenie na Stretnutí družobných miest,projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krajňáková Ivana
30.00 €
Hudobné vystúpenie na Stretnutí družobných miest,projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zagibová Martina
40.00 €
Moderovanie, organizačné práce na Stretnutí družobných obcí, projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
150.00 €
Odborná prezentácia,organizačné práce na Stretnutí družobných obci, projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Florián
150.00 €
Inzercia Stretnutie družobných obcí, projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
525.60 €
Dodanie dreva k májovému táboráku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
100.00 €
Peňažný dar obci Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
100.00 €
Kúpa knihy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dr.,Ing. Augustín Köteles
50.00 €
Vypracovanie žiadosti Envirofond 2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Green Energy Storage Consulting, n.o.
500.00 €
Výrub a orezanie drevín Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Adrián Žemlička
200.00 €
Zabezpečenie systému nakl.s odpadmi z obalov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Natur pack ,a.s.
0.00 €
Mobilný výkup papiera, lepenky,jedlých olejov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Vednie speváckeho zboru za rok 2018 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
Vypracovanie žiadosti ENVIROFOND Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dry Fermentation Biogas , n.o.
0.00 €
Financovanie CVČ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
Dom smutku- služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
150.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rezmuves Koloman
40.00 €
oprava kurenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
80.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSEMADOK ZO
0.00 €
stav .dozor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ER-Staving s.r.o.
1.00 €
montáž osvetlenia a vypínačov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Flander Víťazoslav
50.00 €
udržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
200.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
1.00 €
divadelné predstavenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Maďarský spol.a kult.zväz na Slovensku - Csemadok ZO
750.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Pečeňáková Viera
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Luspajová Alica
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodi Janetta
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Filová Karolina
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máteová Rozália
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Zuzka
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Laczová Helena
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozárová Adriana
80.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaská Kristína
80.00 €
prenájom techniky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Jozef
50.00 €
dodatok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Pálbaláž Ferdinand
1.00 €
maliarske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lakomi Gabriel
150.00 €
dodatok ku zmluve o dielo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
20666.84 €
udržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Adam
400.00 €
údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szigli Milan
80.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Július
50.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
152631.58 €
detské ihrisko Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BRANO s.r.o.
8361.60 €
hudobné ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES s.r.o.
750.00 €
umelecká príprava detí Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Koľveková Alica Ing.
100.00 €
odber plynu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1.00 €
fotodokumentácia kultúrneho podujatia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
100.00 €
moderovanie kultúrneho podujatia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea Mgr.
100.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma s.r.o.
152631.58 €
poradenstvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
20000.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma s.r.o.
381440.84 €
nájom pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Michalková Mária
80.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viszlai Jozef
250.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viszlai Vojtech
250.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: stux art bt.
0.00 €
divadelne vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Orosz Andrea
0.00 €
upratovani ds Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
165.00 €
dodatok s nakladanim tko Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
1.00 €
maliarske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Attila
95.00 €
maliarske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Czompel Ján
132.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
612.42 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Pálbaláž Ferdinand
2572.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ondrej Peter
1368.00 €
lek. posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: stux art bt.
0.00 €
vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Orosz Andrea
396.66 €
vypracovanie žiadosti pre čerpanie dotácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: biogas s.r.o.
500.00 €
výrub a dovoz dreva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
100.00 €
nakladanie s obalmi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Natur pack ,a.s.
1.00 €
oprava strechy FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Július
50.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Music Produkcion s.r.o.
100.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: COOP jednota
1.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
3696.95 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
finančná podpora CVČ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mesto Rožňava
350.00 €
vedenie speváckeho zboru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
zabezpečenie poslednej rozlúčky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea Mgr.
100.00 €
Upratovenie DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
135.00 €
poistenie zamestnancov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
24.90 €
kosenie verejneho priestranstva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Michalko Štefan
200.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaská Viera
1279.50 €
kupa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Robert
1856.25 €
realizácia hudobného vystúpenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szigliová Magdaléna
50.00 €
kamerový systém Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SzTEL s.r.o.
49645.20 €
poskytnutie verejných služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
volnočasový areál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PANTERS s.r.o.
149754.42 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Plajdicsko
200.00 €
inzercia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
51.60 €
kupa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaská Viera
1279.50 €
kupa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Robert
1856.25 €
kupa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
1130.25 €
vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Windpark Komárno s.r.o.
1000.00 €
Odborné poradenstvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
800.00 €
Konzultačné služby pri realizácii projektu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
1700.00 €
výrub drevín Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
150.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: korsinszki Jaroslav
372.00 €
dotácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BGA Zrt.
324.19 €
kupa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bulik Peter
100.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Smandra Tomas
3800.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
300.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úcta ,n.o.
1.00 €
upratovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Flanderová Mária
250.00 €
Dotácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad vlády SR
1200.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szabo Miroslav
100.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
60.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodiová Eva
60.00 €
fotodokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
60.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Zuzka
45.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bagacsová Edina
45.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máteová Tamás Erika, Ing.
45.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annová Renáta
45.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaská Viera
45.00 €
výuka remeselníckych prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnáková Zuzana
45.00 €
prenajom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: lubai László
100.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Jakabova Timea
60.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea Mgr.
80.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szabo Miroslav
300.00 €
fotodokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
50.00 €
zvuková technika Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Jozef
400.00 €
Upratovenie DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
220.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Humorserviz
593.08 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barczi Zoltán
170.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Balog Attila
4750.00 €
nájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: lubai László
420.00 €
energetický audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PMP Energy s.r.o.
4350.00 €
kosenie verejneho priestranstva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Michalko Štefan
150.00 €
výrub a dovoz dreva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
70.00 €
Zmluva o audite Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
550.00 €
zlepšenie životného prostredia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zelené dedičstvo
1.00 €
tko Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
1.00 €
energetická úspora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
14412.00 €
murárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barczi Zoltán
80.00 €
výrub stromov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
50.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Smandra Tomas
1450.00 €
murárské prác Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barczi Zoltán
60.00 €
odvoz papiera ,tukov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
1.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Brown Stuard Antony James
1345.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lázar Matej
5878.78 €
Upratovenie DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
170.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kún Karol
50.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
30.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
200.00 €
kosenie verejneho priestranstva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cereteli Karol
120.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
66163.49 €
predaj pozemku s budovou Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaský Robert
1500.00 €
Odvoz biologického odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
30.00 €
terenne upravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
15.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slnečné objatie ,n.o.
1.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Zuzka
25.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnáková Zuzana
25.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
25.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Filová Karolina
25.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Luspajová Alica
25.00 €
prednáška Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lubi Viktor
80.00 €
prednáška Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Peter
80.00 €
montáž a demontáž javiska Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Meszner Ladislav
100.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodiová Eva
100.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea
100.00 €
fotodokumentácia kultúrneho podujatia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
50.00 €
zabezpečenie zvukovej techniky - ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Jozef
300.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
100.00 €
kultúrne vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Humorszerviz músoriroda
493.00 €
výrub a dovoz dreva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
100.00 €
umelecké vedenie spev zboru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
Kúpna zmluva Odb.: KRASS, spol. s.r.o
Dod.: Obec Lipovník
102.00 €
Kúpna zmluva Odb.: KRASS, spol. s.r.o
Dod.: Obec Lipovník
2699.00 €
služba Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex
348.00 €
o vysporiadaní práva umelcov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
služba s nakaldaním s odpadom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
1.00 €
el.komunikácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dôveera
0.00 €
spracovanie žiadosti Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Euro Dotácie a.s.
4840.00 €
uživanie traktora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
200.00 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Support&Consulting s.r.o.
950.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Futbalový klub FK Mladosť
0.00 €
posledná rozlúčka s občanmi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea Mgr.
100.00 €
svetelno technické meranie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bulik Peter
1575.20 €
upratovanie v DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
180.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kún Karol
50.00 €
najom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: For Region s.r.o.
2400.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Czompel Ján
53.00 €
grafika Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vargova Ivana Ing.
500.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
52000.00 €
uver Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
52000.00 €
modernizácia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: For Region s.r.o.
72126.29 €
mobil Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
37.00 €
poskytnutie udajov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Socialná poisťovňa
0.00 €
projekt PBS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kulik Robert
45.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
0.00 €
odborná práca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Luspaj Robert
40.00 €
preklad Odb.: Obec Lipovník
Dod.: angyal Ladislav
500.00 €
monografia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Peter
1500.00 €
skupinové poistenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
29.88 €
bežný učet Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
0.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Natur pack ,a.s.
1.00 €
dotacia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad vlády SR
4000.00 €
nájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zlaté lístie n.o.
1.00 €
odborná služba VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Guričan Štefan
900.00 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rumanko s.r.o.
1.00 €
recyklácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INSA s.r.o.
1.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O Z Drnava
100.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ruszo Milan
350.00 €
lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
100.00 €
upratovanie v DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
165.00 €
vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DMF Music Bt.
550.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
841.00 €
Dodávka el.energie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1.00 €
vodoinštalatérske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
220.00 €
výrub a dovoz dreva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
100.00 €
El.Služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UNION
1.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
200.00 €
vodoinštalatérske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
100.00 €
Odvoz biologického odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
30.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
1.00 €
Nájom traktora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
200.00 €
Nájom traktora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
70.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Futbalový klub FK Mladosť
0.00 €
preklad Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Tamášová Katarína
50.00 €
Vedenie speváckeho zboru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
Upratovanie domu smútku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
180.00 €
Prenájom búracieho kladiva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lázar Matej
50.00 €
Odvoz biologického odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
60.00 €
Zabezpečenie poslednej rozlúčky s občanmi obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea
100.00 €
oprava pračky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Józsa Gabriel
30.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Brigitta
2870.00 €
oprava el.inštalacie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Flander Víťazoslav
120.00 €
malovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Attila
65.00 €
Kosenie areálu cintorína Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Šimko Ján
30.00 €
Žlaby a obrubníky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telecky Alexander
353.64 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viglaská Viera
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodiová Eva
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Filová Karolina
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Luspajová Alica
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
120.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ruszo Milan
360.00 €
Fotodokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
61.00 €
Konferovanie kultúrneho podujatia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emödi Flóra
100.00 €
Kultúrne vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Humorszerviz músoriroda
465.00 €
Prezentácia v oblasti pestovania kapusty, hotových jedál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
50.00 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Divadlo Rozprávok o.z.
200.00 €
Fotodokumentácia 650. Výročie prvej písomnej zmienky obce Lipovník Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
83.00 €
Prezentácia z histórie opbce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
85.00 €
Prezentácia v oblasti zdravej výživy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
50.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Attila
50.00 €
Dotácia na vydanie brožúrky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KSK
700.00 €
Dotácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Betlehem Gábor Alapkezeló Zrt.
332.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kún Karol
50.00 €
Upratovanie DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
225.00 €
Odvoz biologického odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
45.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
490.00 €
šírenie reklamy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JCMK Capital Solutions,a.s.
50.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ľudovít Bernáth
855.00 €
Kosenie areálu cintorína Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Šimko Ján
30.00 €
Darovanie el.vrtačka,brúska Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dancsó Jozef
1.00 €
Kúpa motorovej píly Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lakatoš Roland
100.00 €
Dotácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad vlády SR
2000.00 €
Údržba verejnej zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szigli Milan
35.00 €
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad práce,soc.vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
El. fakturácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
0.00 €
murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznyák Ladislav
126.00 €
Palivové drevo na táborák Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kolesár Ján
300.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
350.00 €
Spracovanie historických podkladov o obci Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Anna Peter
200.00 €
El.fakturácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
Údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodi Alexander
50.00 €
Údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lazar Attila
50.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSEMADOK ZO
0.00 €
murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznák Ladislav
252.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Štefan Rusnák
20.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Futbalový klub FK Mladosť
0.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PZ Bukovec
0.00 €
Nájom traktor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
160.00 €
starostlivosť o verejné priestranstvo DS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szapanosová Margita
30.00 €
Novoročný ohňostroj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.Robert Anna
57.36 €
Novoročný ohňostroj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Havran Alexander
10.00 €
Novoročný ohňostroj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
50.00 €
Novoročný ohňostroj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
20.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
45.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
0.00 €
Traktor Zetor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
170.00 €
Služba v oblasti nakladania s odpadmi z 25.2.2003 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
26.00 €
výrub stromov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
60.00 €
Úver Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
20000.00 €
Živičná úprava na MK v Lipovníku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JUNO DS s.r.o.
23988.16 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BNM Slovakia s.r.o.
100.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
100.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BHS Development,s.r.o.
22694.28 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bulik Peter
25.00 €
Dodávka el.energie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
25.00 €
Rekonštrukcia el.rozvodu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Flander Víťazoslav
50.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Margareta-združenie žien Lipovníka
1.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
30.00 €
Zber objemného aa stavebného odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
130.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Luspajová Alica
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea
50.00 €
Lektorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Emodiová Eva
50.00 €
Fotodokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
100.00 €
Konferovanie na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kelemenová Andrea
90.00 €
Prezentácia zdravej výživy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
90.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kollár Atilla
330.00 €
Vystúpenie umelca MARIO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Humorszerviz músoriroda
583.00 €
Zmluva o poskytnutí verejných služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
10.00 €
Poistenie UoZ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
29.88 €
Poskytnutie verejných služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.95 €
Murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznák Ladislav
63.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
40.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Geč Jozef
100.00 €
Dodávka el.energie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznák Ladislav
63.00 €
Odvoz baterii Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Rozbitie pivnice Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Roland Lakatoš
50.00 €
Podpora vymaľovania stĺpov verejného rozhlasu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cereteli Karol
50.00 €
Zapojenie bojlerov a oprava elektroinštalácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cereteli Karol
50.00 €
výrub a dovoz dreva na táborák Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mihok Dezider
75.00 €
Murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznyák Ladislav
63.00 €
Nájom píly Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dancso Jozef
20.00 €
Nájom priestoru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovenská reklamná spoločnosť
600.00 €
Nájom traktora ZETOR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
120.00 €
Nájom priestoru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
130.00 €
Murárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznák Ladislav
63.00 €
Nájom vozidla Opel Movano Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
121.50 €
Umelecké vedenie spevokolu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Korintuš Ladislav
100.00 €
Poskytnutie licencie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
296.00 €
Prenájom traktora ZETOR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
110.00 €
Nájom priestoru a spotreba el.energie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dancso Jozef
80.00 €
Nájom sály Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Futbalový klub FK Mladosť
0.00 €
Prenájom sály Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSEMADOK ZO
20.00 €
Prenájom traktora Zetor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
240.00 €
poistenie budov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
754.00 €
Vymalovanie Klubu mladých Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gabriel Lakomi
100.00 €
Výpožička pozemku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Maroš Lesičko
0.00 €
Prenájom traktora Zetor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
300.00 €
Poistenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
754.00 €
Prenájom traktora Zetor Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
60.00 €
Nájom za anténový držiak na streche budovy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UPC Broadband Slovakia,s.r.o.
250.00 €
Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.Andrea Zálepová
450.00 €
Prenájom priestoru na ukladanie stavebného materialu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
80.00 €
Piesok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
20.00 €
Obstarávacia činnosť v zmysle stav.zákona Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vlčková Ľuboslava Ing.arch
300.00 €
Dotácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad vlády SR
2000.00 €
Montáž prestrešenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zagiba Oskár
90.00 €
Prenájom pódia s prístreškom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grecmajer Štefan
100.00 €
Prezentácia v oblasti zdravej výživy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timea Tóthová
150.00 €
Ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Jozef
50.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Folkrólny súbor BOROSTYÁN
20.00 €
Príspevok na podporu v nezamestnanosti Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad práce,soc.vecí a rodiny Rožňava
1539.75 €
Elektrická rúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bubancová Mária
150.00 €
Zváracie zariadenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bulik Peter
100.00 €
Rám reklamnej tabule Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bollo Gejza
57.00 €
Kosenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusznyák Ladislav
30.00 €
Realizácia diela podĺa zmluvy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
247246.75 €
Zmena územného plánu obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mimisterstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
1520.00 €
prenájom kultúrnej sály OU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Naomi Marie Elisabet Sikur English
150.00 €
Zriadenie Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
vytvorenie web.stránky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
132.00 €
Piesok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Máte David
50.00 €
Terénne práce pri protipovodňových opatreniach Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gemerles,s.r.o.
18097.00 €
parcela C KN 388 -224 m2 Odb.: Attila Anna MuDr a manželka Renáta Annová
Dod.: Obec Lipovník
560.00 €
nájom sály OU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rada mládeže Obce Lipovník
0.00 €
Prenájom traktora ZETOR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
60.00 €
Peňažný dar na rekonštrukciu klubu mládeže Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rusnák Vincent a Zuzana Rusnáková
300.00 €
parcela C KN 35/11 - 920 m2 Odb.: Barci Jaroslav
Dod.: Obec Lipovník
2300.00 €
prenájom kultúrnej sály Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Pásztor Marian
240.00 €
Terénne práce pri protipovodňových opatreniach Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gemerles,s.r.o.
18097.00 €
Zmena a doplnky ÚPN Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
3800.00 €
Uloženie tech zar.na streche budovy OÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
0.00 €
zmluva o združení Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
40.00 €
Prenájom traktora ZETOR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ladislav Viglaský
180.00 €
úver Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VUB a.s.
10500.00 €
Finančné prostriedky na revit.krajiny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Úrad vlády SR
20000.00 €
Kultúrne vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kapusi Szabolcs László
293.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ruszo Milan
340.00 €
Ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Barci Jozef
40.00 €
Montáž a demontáž prestrešenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zagiba Oskár
90.00 €
parcela C KN 577/14 - 380 m2,C KN 577/16 - 381m2 Odb.: Mihók Ľudovít Ing a manželka Jolana Mihóková
Dod.: Obec Lipovník
3805.00 €
parcela C KN 577/18 - 280 m2,C KN577/20 - 288m2 Odb.: Pálbaláž Ferdinand
Dod.: Obec Lipovník
2840.00 €
parcela C KN 495 - 654 m2 Odb.: Roland Podracky
Dod.: Obec Lipovník
1635.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
0.00 €
Technik požiarnej ochrany Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
259.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Haršáni Peter ing.arch.
3300.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00 12.30 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu