Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Odborná literatúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
70.20 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
67.84 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
191.30 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
42.00 €
Servis kotla Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ENES energetické služby, Daniel Dovala
89.40 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
133.75 €
Prenájom pódia,ozvučenie,osvetlenie Deň obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Renata Jesenská RENTAL
800.00 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
159.46 €
Odborná literatúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
26.40 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
11058.44 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
178.72 €
Elektrická energia DS,DT,FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
331.00 €
Autorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
100.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES SK s.r.o.
109.20 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STÉNIA a.s.
135.22 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: creActive s.r.o
19.05 €
Oprava PC,wifi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
225.01 €
Inštalácia PC, sieťovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
250.00 €
Odborná literatúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
65.80 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
52.00 €
Materiál DĽT Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ondrej Hatvanský-BRITAKOV
149.35 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
161.17 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Jaroslav Adamec-Phobosstudio
111.23 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
191.30 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
40.62 €
Poradenstvo-projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
4000.00 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
734.04 €
Členské MAS Gemer Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAS Gemer -Rožňava
150.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.65 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: OLYMP ERBY s.r.o.
189.90 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
44.02 €
Zemný plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Nakladanie s použitým šatstvom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ľubomír Ludvík WINDOORS
90.00 €
Zemné práce, materiál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
234.00 €
Vodné a stočné OcÚ,MŠ,DS,FK,DT Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
226.10 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
198.56 €
Služby auditora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.Andrea Zálepová
550.00 €
VPP-materiál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STÉNIA a.s.
162.59 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
52.50 €
Odvoz TKO-VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
415.18 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
51.36 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: IKKONA s.r.o.
27.48 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
747.72 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.28 €
Služby-projekt EU Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
171.90 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Školenie BOZP, PO -2.polrok2018 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
258.00 €
AČ školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
15.00 €
Materiál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
180.65 €
Revízia plyn. zariadení Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRESSURE - GAS
695.00 €
Dodávka zemného plynu , OcÚ, MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Údržba kosačiek Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STÉNIA a.s.
202.96 €
Materiál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
149.48 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
382.20 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
120.30 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JEFIN s.r.o.
1602.00 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krass s.r.o.
1798.50 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
723.60 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
177.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
52.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
763.56 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Ubytovanie -Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Štefan Máté- STAVITEĽ
756.00 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
182.93 €
Služby - Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EBEN RV , s.r.o.
90.00 €
Materiál- projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SZARI.NET KRHP s.r.o.
2861.50 €
Poradenstvo- Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
500.00 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
65.08 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Materiál- projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
71.06 €
Reklamný materiál -Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Schaller, s.r.o.
300.00 €
Reprezentačné -Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: IKKONA s.r.o.
233.52 €
Reklamný materiál -Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES s.r.o.
334.32 €
Materiál- projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
3738.90 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
651.38 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
79.20 €
Platba za doménu a webhosting Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.,advokátska kancelária
249.80 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
Dodávka zemného plynu , OcÚ, MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Elektrická energia DS,DĽT,FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
331.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
34.56 €
Elektrospotrebiče -Projekt EÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HAPPY elektro s.r.o.
1210.60 €
Dodávka tonerov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PAPERA s.r.o.
30.35 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
52.50 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
109.70 €
Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov a zateplenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Štátna ochrana prírody SR
70.00 €
Vypracovanie žiadosti z Envirofondu 2019 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Green Energy Storage Consulting, n.o.
500.00 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
180.30 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
204.36 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
350.00 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
85.08 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
45.00 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
768.84 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Tlač banera, letákov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Grafdekor, s.r.o.
73.10 €
Montáž plynového potrubia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
132.00 €
Právne služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.,advokátska kancelária
669.80 €
Zemný plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Dodávka kníh Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES SK s.r.o.
39.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
67.36 €
Dodávka tonerov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PAPERA s.r.o.
38.27 €
Dodávka posypového materiálu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
208.21 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
205.58 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
51.00 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
95.21 €
Konštrukčný materiál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ondrej Hatvanský-BRITAKOV
635.44 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
708.08 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
44.99 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UMP SK,s.r.o.
88.00 €
Odborná literatúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
14.90 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
81.85 €
Zemný plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Tepovanie koberca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Edina Bollo-edga steam
50.00 €
Náterové farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
203.84 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
163.28 €
Nákup tlačiarne Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o
58.00 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
256.01 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
47.56 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
217.20 €
Montážne a stolárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
677.00 €
Dobropis Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma s.r.o.
103.28 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
157.99 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
1058.01 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Nákup PC, zálohovanie a inštalácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SZARI.NET KRHP s.r.o.
550.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.00 €
Elektrická energia DS,DT,FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
331.00 €
Autorská licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
610.30 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
111.17 €
Hlásenie TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
9.60 €
Prístup na portál VSSR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
117.00 €
Verejný prenos Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Plastové kontajnery Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
405.60 €
Odborná literatúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
70.20 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
173.89 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.00 €
Projekt Vodozádržné opatrenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JMP Holding s.r.o.
6000.00 €
Elektrická energia OcÚ,MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
248.48 €
Elektrická energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
38.80 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
159.10 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
707.77 €
Refakturácia poštovné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dry Fermentation Biogas , n.o.
1.65 €
Školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: webex.digital s.r.o.
36.00 €
implementácia projektu MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dry Fermentation Biogas , n.o.
4350.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
200.00 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: obec Turňa nad Bodvou
Dod.: Obec Lipovník
92.52 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Silicka Jablonica
Dod.: Obec Lipovník
41.63 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Obec Lipovník
46.26 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Lučka
Dod.: Obec Lipovník
46.26 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Kovačova
Dod.: Obec Lipovník
37.00 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Háj
Dod.: Obec Lipovník
46.26 €
Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
92.52 €
Odmeňovanie skladníka CO Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Lipovník
99.32 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Stravné lístky Odb.: ZV SLOVES
Dod.: Obec Lipovník
229.20 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Prenájom priestorov Odb.: Falck Záchranná a.s.
Dod.: Obec Lipovník
1001.38 €
Vodné OcÚ,MŠ,DT,DS,FK Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
147.50 €
Telekomunikačné služby Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
54.60 €
Dodávka elektriny, OcÚ,MŠ Dod.: VSE
211.58 €
Práce naviac budova MŠ Dod.: Mediderma s.r.o.
20666.84 €
Stavebné práce MŠ Dod.: Heny stavebné práce
5968.60 €
Dodávka elektriny, VO Dod.: VSE
122.06 €
Kancelárske potreby Dod.: LAAX
104.93 €
Montáž vianočného osvetlenia Dod.: Zoltán Dányi
88.00 €
Montáž čerpadla Dod.: Olexak Jozef
60.00 €
Odvoz TKO Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Odvoz TKO Dod.: Fúra s.r.o.
705.76 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Kanceláske otreby Dod.: LAAX
28.61 €
Dodávka zemného plynu, OcÚ,MŠ Dod.: innogy
1045.60 €
Projekt Revitalizácia centr.časti obce Dod.: Atelier 54 s.r.o.
450.00 €
Platba za doménu,webhosting Dod.: wbx,s.r.o.
72.00 €
Zníženie energetickej účinnosti budovy MŠ Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
129377.11 €
Stavebný materiál Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
310.80 €
Občerstvenie na kultúrne podujatie Dod.: Krass s.r.o.
530.00 €
detské ihrisko Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BRANO s.r.o.
8361.60 €
stav práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
1188.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
1260.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
56.35 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
156.10 €
poštovné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: compeko Brezno s.r.o.
3.90 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
94.54 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
704.75 €
el spotrebiče Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PROGRES TC, s.r.o.
99.83 €
žalúzie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Roland Lakatoš
962.69 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
107.80 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
310.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
dvere Odb.: Obec Lipovník
Dod.: travaux
755.00 €
čistenie kult.sály Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EKONA SK s.r.o.
200.00 €
stav.práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: szakal jozef
2358.00 €
nábytok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INCOM Nábytok doma
12063.60 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
9.60 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
61.23 €
bet.zmes Odb.: Obec Lipovník
Dod.: gemerská stavebná spoločnosť
290.65 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
189.54 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
132.41 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
71.42 €
reklamné predmety Odb.: Obec Lipovník
Dod.: C-Commerce s.r.o.
470.40 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
708.78 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
27.20 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
kvetinová výsadba Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
284.88 €
vo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VOMA - Ing.V.Omelina
900.00 €
predplatenie kreditu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
240.52 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
176.68 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
329.90 €
oprava UK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
2491.20 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
129.94 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
54.13 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
54.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
705.25 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.34 €
kancelárské potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
6.17 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
občerstvenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krass s.r.o.
357.90 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Balog Attila
100.00 €
el revízie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: AdRe s.r.o.
1557.60 €
vysávač Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HAPPY elektro s.r.o.
79.90 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
59.41 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
208.89 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
157.44 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
46.28 €
auditorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
100.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
970.84 €
kancelárské potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
212.80 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
financný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
26.40 €
vytiahnutie žumpy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: AUTOSPOL Rožňava spol.s.r.o.
144.00 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SIGNO s.r.o.
198.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
el.spotrebič Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HAPPY elektro s.r.o.
45.90 €
asfaltovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: technické služby RV
248.83 €
ohlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
gastro nádoby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: A nova s.r.o.
88.79 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
54.84 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
146.15 €
pracovné oblečenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
157.24 €
členský príspevok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAS Gemer -Rožňava
150.00 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
36.60 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
36.97 €
pack Odb.: Obec Lipovník
Dod.: IKKONA s.r.o.
219.84 €
ND Kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRB Company s.r.o.
103.24 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.44 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
176.75 €
dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: compeko Brezno s.r.o.
276.00 €
ubytovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
47.70 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
155.53 €
rozhlas Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GARET V.Gášpár
605.20 €
auditorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
550.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
63.16 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
151.31 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
54.12 €
poplatok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
4.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
647.62 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
58.17 €
bozp +po Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
258.00 €
bozp +po Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
10.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
298.44 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
31.70 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
inštalácia antivirusu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
98.75 €
terénne úpravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
1296.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
181.19 €
web. doména Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex
72.00 €
drevo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Harsányi
220.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
42.41 €
stav material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BAGIRA A. Badinová
411.68 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
65.09 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Heny stavebné práce
667.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.74 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
2.08 €
systémová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
310.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
640.99 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
237.73 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
odkvap Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Čapo Norbert- NV strechy odkvapy
309.37 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
54.22 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
87.01 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
95.11 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
PO ,kontrola Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Csecsi Štefan
198.00 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.13 €
vypracovanie žiadosti na Envirofond Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Dry Fermentation Biogas , n.o.
500.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
115.68 €
odmena výkonným umelcom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Obhliadka umiestnenia čističky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ecoplanet slovakia s.r.o.
120.00 €
údržba miestnej komunikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krass s.r.o.
720.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
82.16 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
116.46 €
daňové poradenstvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
58.80 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
53.23 €
poštovné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Windpark Komárno s.r.o.
3.90 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
277.63 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
99.84 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
47.78 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.44 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
zdravotný posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
učtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RVC Košice
29.50 €
stav material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
522.53 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
257.40 €
vstupenky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Music Produkcion s.r.o.
168.00 €
internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť
169.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
270.32 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.58 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
80.75 €
licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
poplatok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
6.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
111.13 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
117.78 €
čietiace práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gubala Peter
281.38 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1045.60 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.06 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
970.24 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
102.14 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
310.00 €
kominárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Duck Marek
70.60 €
hlasenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
120.28 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.85 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
274.38 €
zákony Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
59.20 €
výdavky za kontrolóra Odb.: Obec Háj
Dod.: Obec Lipovník
23.92 €
výdavky za kontrolóra Odb.: obec Turňa nad Bodvou
Dod.: Obec Lipovník
47.85 €
výdavky za kontrolóra Odb.: Obec Kovačova
Dod.: Obec Lipovník
19.14 €
výdavka za kontrolóra Odb.: Obec Silicka Jablonica
Dod.: Obec Lipovník
21.53 €
výdavka za kontrolóra Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
47.85 €
výdavka za kontrolóra Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Obec Lipovník
23.92 €
výdavka za kontrolóra Odb.: Obec Lučka
Dod.: Obec Lipovník
23.92 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
218.60 €
PO ,BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
15.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
78.88 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
64.52 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
256.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SGS-Consulting s.r.o.
1700.00 €
obstarávanie projektu.. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: APJ Consulting s.r.o.
800.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAS Gemer -Rožňava
150.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
385.14 €
zimná údržba Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krass s.r.o.
480.00 €
pyrotechnika Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ARROW SA s.r.o.
295.01 €
občerstvenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zagibová ivana
480.00 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
prenajom web stranky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
72.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
648.78 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
101.50 €
odmeňovanie skladníka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ministerstvo vnútra
90.00 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Kováčová
26.49 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Jablonica
29.80 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Bôrka
66.23 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Brezová
33.11 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Lúčka
33.11 €
prenájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Windpark Komárno s.r.o.
1000.00 €
tlačiareň Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DEAC s.r.o.
230.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
40.15 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.02 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
189.48 €
web stránka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
180.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
40.19 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
udržba Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Atelier 54 s.r.o.
137.50 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.78 €
tko 10/2017 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
620.00 €
smaltované tabule Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Smaltovňa Holíč
287.50 €
komunalny odpad Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
79.20 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
62.22 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
51.60 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
173.48 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
stav material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
153.60 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
650.28 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
29.51 €
revizia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRESSURE - GAS
499.00 €
učtovnictvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
60.00 €
inzercia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionpress
51.60 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
54.42 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
171.42 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
300.00 €
stav material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
746.28 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
971.22 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.45 €
poštovne Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INOVATIVE PROJECT s.r.o.
4.90 €
nd miešačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BAGIRA A. Badinová
58.61 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
občerstvenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Krass s.r.o.
665.40 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
55.13 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
219.77 €
finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
26.40 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
19.99 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
dovoz štrku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BENAD s.r.o.
120.00 €
Kniha Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CBS spol.s.r.o.
429.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
100.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
651.57 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
620.00 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
104.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
209.65 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
36.59 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
173.90 €
internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
Dod.: S-Optic s.r.o.
235.00 €
nájom pódia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
spracovanie hlásenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
55.91 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
79.63 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
189.94 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kontrola ihriska Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
165.60 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
110.44 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
649.58 €
stavebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BAGIRA A. Badinová
196.06 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
20.00 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
hlasenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Z Z Company
25.00 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: nier fine wines sk s.r.o.
275.20 €
zahradný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Atelier 54 s.r.o.
241.86 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
20.00 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BENAD s.r.o.
60.00 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
146.20 €
energetický audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PMP Energy s.r.o.
4740.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
58.67 €
auditorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
550.00 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INSA s.r.o.
80.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
259.62 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
533.70 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
odstránenie závad el. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Čech Miroslav
65.50 €
bozp +po Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
10.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
163.26 €
montáž zab značky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
8.10 €
Naklady na prepravu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
20.00 €
Naklady na prepravu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
20.00 €
montáž zab značky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
8.10 €
Nakaldy na prepravu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VSE
20.00 €
montáž zab značky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
8.10 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LLZ Servis s.r.o.
76.06 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
vstupenky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: eló Koncert
418.00 €
školenie PO,BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
10.00 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
20.00 €
montáž zab značky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
8.10 €
energet uspora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
14412.12 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
299.08 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
196.57 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
60.09 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Lipovník
Dod.: INOVATIVE PROJECT s.r.o.
1200.00 €
doména stranky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex
72.00 €
výmena ističov.. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: AdRe s.r.o.
630.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
79.69 €
ochranné pomôcky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
129.84 €
koncesionárský poplatok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
342.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
536.69 €
príručka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
8.50 €
systemová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
19.55 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
12.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
72.07 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
55.89 €
terenne úpravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
985.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
281.35 €
vo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Elauk s.r.o.
200.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
900.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
58.68 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
533.90 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
nalepka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUCHOTLAČ
18.50 €
svetlá Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PIKO POVER
420.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
1053.70 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
5878.78 €
oprava kotla Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kostka Karol
322.30 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
102.18 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
330.26 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
55.72 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
115.58 €
montáž kúrenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
576.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
534.69 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
27.18 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
115.56 €
po Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Csecsi Štefan
149.00 €
terene úpravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
540.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
73.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
493.00 €
PO ,BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozar Jozef
518.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HARSANYI
360.00 €
licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
22.99 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gyurekova Helena
1500.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
800.09 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1051.00 €
učtovnictvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
151.62 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
59.20 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
135.04 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
1199.30 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
63.36 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
19.96 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
393.56 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
13.67 €
členský príspevok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mesto Rožňava
150.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
535.99 €
internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť
149.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
159.77 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
školenie Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Lipovník
82.67 €
školenie Odb.: Obec Lučka
Dod.: Obec Lipovník
50.40 €
školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
100.90 €
školenie Odb.: Obec Silicka Jablonica
Dod.: Obec Silická Jablonica
45.40 €
školenie Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Obec Lipovník
50.40 €
školenie Odb.: Obec Kovačova
Dod.: Obec Lipovník
17.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
90.00 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
najomná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
81.04 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
111.61 €
kominárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Duck Marek
50.30 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
56.32 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
367.58 €
ohňostroj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Arrow SA s.r.o.
298.68 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
30.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
867.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
52.40 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
534.99 €
el .inštalácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: For Region s.r.o.
805.51 €
školenie PO a BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Józsa Gabriel
20.00 €
e stranka obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex
72.00 €
kalendár Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES s.r.o.
140.00 €
VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
88.79 €
el energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
568.45 €
montáž prístrešku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
2670.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
62.40 €
auditorské služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
100.00 €
vianočné ozdoby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Hanko s.r.o.
441.05 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
19.99 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
867.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
537.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
670.00 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
28.86 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
54.77 €
VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
189.44 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
536.64 €
neprav preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
200.00 €
bojler Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAX XLs.r.o.
169.00 €
el energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: innogy
867.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
výpočtová technika Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
630.00 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
534.99 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
121.01 €
vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
227.94 €
rura Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LLZ Servis s.r.o.
18.11 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
521.02 €
VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
200.48 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
63.77 €
tlačivá knihy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
25427.21 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
138.60 €
revizia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRESSURE - GAS
499.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
799.79 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
kancelárský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
22.28 €
aranžerský material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
197.12 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
138.60 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma spol.s.r.o.
143589.31 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
58.02 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
520.94 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
1001.38 €
propagačný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
70.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
10.94 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
50.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
62.81 €
štucne Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EMA, spol.s.r.o.
106.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
lopty Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Únia ligových klubov
343.32 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
537.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
670.00 €
Finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
26.40 €
doprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
20.00 €
blombovanie zariadenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
8.10 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
prenájom podia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
120.06 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
315.95 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mediderma s.r.o.
44193.20 €
čistenie kanalizacie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Eber RV s.r.o.
242.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
42.44 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
535.09 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
1001.38 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
187.07 €
montáž plyn. prípojky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
240.00 €
tovar Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Epifany s.r.o.
37.23 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
61.19 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Wigger s.r.o.
29.63 €
Audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
450.00 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
44.00 €
VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
159.27 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
279.55 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
SPHSR Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Mikroregion Čremošná
300.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
535.99 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
102.80 €
montáž skríň Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
815.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
58.70 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
281.68 €
zriadenie webovej stranky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
348.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Support&Consulting s.r.o.
600.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.64 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
350.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
TKO 2016 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
536.69 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
13.70 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
670.00 €
systémová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
29.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
37.91 €
internetová stránka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex
12.00 €
Antivirus Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kaliant s.r.o.
237.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gyurekova Helena
1000.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
62.24 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
384.73 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EURODOTACIE a.s.
1188.00 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EURODOTACIE a.s.
780.00 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
73.51 €
kniha Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
23.99 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.65 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
822.45 €
nahradné diely Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
220.61 €
nahradné diely Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Husgvarna
319.36 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
270.38 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
53.81 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
172.09 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
34.01 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
18.47 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
TKO 2016 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
550.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
29.80 €
Školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RVC Košice
25.00 €
umývadlo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: gastro galaxy s.r.o.
258.00 €
TKO služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
54.00 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
79.20 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
178.37 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
260.46 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
47.72 €
stavebné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
3193.99 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
867.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.09 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
614.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RVC Košice
398.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
670.00 €
tlačivá Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
60.00 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 2016 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
552.49 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
38.86 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Support&Consulting s.r.o.
1140.00 €
projektový manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rumanko s.r.o.
990.00 €
rekonstrukcia UK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
1070.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
46.60 €
hlasenie odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
kniha Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
12.46 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
541.56 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
95.46 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
354.65 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
215.17 €
TKO 2016 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
551.00 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.96 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
432.78 €
tlač knihy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: C-Commerce s.r.o.
1998.00 €
kladivo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ladux
985.66 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Z Z Company
10.00 €
TKO služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
824.69 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
3.14 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
111.61 €
stolárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
349.50 €
stolárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
178.00 €
krovinorez Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
829.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.28 €
reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
80.00 €
revízia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRESSURE - GAS
695.00 €
kominárské práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Duck Marek
50.30 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
24.34 €
zákon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
59.20 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
840.00 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
138.60 €
TKO služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
552.99 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
37.97 €
manažment Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rumanko s.r.o.
500.00 €
stavebný mat. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BAGIRA A. Badinová
735.29 €
účtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
551.00 €
TKO služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.43 €
členské Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAS Gemer -Rožňava
150.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
60.64 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
76.34 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
530.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
403.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
796.00 €
Finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
26.40 €
material stav. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
921.60 €
úprava komunikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TOM stav
120.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
87.21 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
42.59 €
podium Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vecko Teodor
550.00 €
TKO služby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
121.22 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
2198.81 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.85 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
105.32 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
551.19 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
CO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ministerstvo vnútra
30.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
revízia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PRESSURE - GAS
300.00 €
Zameranie budovy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lazarčík Michal Ing.
350.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Harsányi
1056.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
Audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
450.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
36.42 €
preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
90.00 €
geomet.plán Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
307.00 €
Školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
45.00 €
BOZP a PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
375.00 €
údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
120.12 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
554.38 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
krovinorez Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
829.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
palivové drevo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HARSANYI
150.00 €
Kontrola PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Csecsi Štefan
125.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
83.66 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
revízia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: AdRe s.r.o.
495.00 €
likvidácia skládok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
690.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
38.14 €
lož.domec+ unášač Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Husgvarna
113.80 €
VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
224.34 €
žaluzie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
124.80 €
poradca Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
29.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.81 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
552.39 €
2/2015/57 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
796.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
403.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
530.00 €
Licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
vod.prípojka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
255.80 €
rekonštrukcia kúrenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
990.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ER-Staving s.r.o.
50.00 €
ochranné pomôcky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
171.00 €
okno Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
44.40 €
okná Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
787.20 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
34.08 €
Hlásenie TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.23 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
828.43 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
84.02 €
Príručka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
8.50 €
odmena umelcom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
103.75 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
93.90 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
32.10 €
Oprava Krovinorezu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
85.38 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.47 €
Piesok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Trans s.r.o.
196.80 €
služba za nájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
Licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovenská internetová ,s.r.o.
82.65 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
554.08 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Tlačiareň Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DEAK Peter Ing.
239.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Majorošová Eva
308.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Majorošová Eva
519.00 €
Licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
Školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EKONA SK s.r.o.
35.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
651.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
763.88 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
429.18 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
48.73 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.40 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
3850.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
46.13 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
554.28 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
530.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
796.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
403.00 €
Inter.Portál Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
84.00 €
Miešačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BAGIRA A. Badinová
690.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
841.00 €
Finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
48.86 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
36.26 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
Hlásenie TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.16 €
TKO 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
552.99 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
Vodné stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
22.01 €
Prehliadka kotla Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Vojtech
145.80 €
Pyrotechnika Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ARROW SA s.r.o.
150.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
185.76 €
Ochranné pomôcky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
145.67 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
163.49 €
Potraviny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RaV Potraviny Viglaská Viera
59.99 €
Potraviny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RaV Potraviny Viglaská Viera
59.99 €
Prenájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: M.R. Monika Répássyová
72.96 €
Školenie BOZP a PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
35.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.58 €
Auditorská činnosť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
100.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.30 €
Harmonogram TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
60.00 €
Vrecia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
138.60 €
Vrecia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
138.60 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
557.37 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.90 €
Prac.pomôcky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
179.20 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.97 €
Aktualizácia 2015 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
59.20 €
Služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
554.38 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
653.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
440.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
298.00 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
95.39 €
stolárske výrobky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
743.00 €
stolárske výrobky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
760.00 €
žalúzie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Sizal s.r.o.
188.26 €
odborná prehliadka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: AdRe s.r.o.
210.00 €
Varná platňa, odsávač Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Petergáčová Mária OBCHOD
263.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
37.91 €
Hlásenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Starvné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
95.00 €
Starvné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
44.20 €
Prenájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
Odmeňovanie CO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ministerstvo vnútra
55.00 €
Prenájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Lúčka
37.48 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Brezová
37.48 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Brzotín
74.96 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Jablonica
33.73 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Bôrka
9.37 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
1001.38 €
mapy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Georeal East s.r.o.
100.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.43 €
Služba TKO 092014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 092014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
829.02 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
26.72 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
187.07 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
59.63 €
skrinka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
127.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.53 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
119.42 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.62 €
vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
198.00 €
dokončovacie práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Berceli Július
511.50 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
72.73 €
likvidácia nelegalných skládok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
391.20 €
Služba TKO 082014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 082014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
556.67 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
výroba pozvánok a vstupeniek Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
50.20 €
propagačný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
39.00 €
výroba baneru Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
60.00 €
propagačný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
70.00 €
tabula Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
42.41 €
údržba hrobov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
111.32 €
Mat.na tvorivé dielne Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
410.00 €
mulčovacia kôra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
540.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
179.34 €
prenájom konštrukcie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vecko Teodor
50.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
29.19 €
Finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
19.98 €
rastlinný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Green Fingers s.r.o.
994.80 €
Účtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.99 €
Služba TKO 072014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 072014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
470.12 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
73.37 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
653.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
440.00 €
El.Energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
298.00 €
montáž radiatorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
801.00 €
farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
155.36 €
cukrárenské výrobky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lenkeyova Mária
100.00 €
poháre Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
138.37 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
31.88 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
40.12 €
Ochranné pomôcky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
45.99 €
Služba TKO 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Tóthová Irena
380.00 €
Kominárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ďuriš Miroslav Ing.
54.10 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.86 €
Brožurka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES SK s.r.o.
875.00 €
klučenky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES s.r.o.
94.80 €
Služba TKO 062014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 062014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.21 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Reklama Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JCMK Capital Solutions,a.s.
50.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Falck Záchranna a.s.
581.44 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
81.74 €
PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
259.00 €
BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
50.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
34.60 €
El.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PROGRES TC, s.r.o.
392.75 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
41.64 €
Tlačivá Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
9.00 €
Audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Zálepová Andrea Ing.
450.00 €
Toner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DRUCKER
30.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.42 €
Služba TKO 052014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO 052014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.61 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Klúčenky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES SK s.r.o.
64.80 €
potraviny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: METRO
106.38 €
potraviny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: METRO
15.34 €
Starvné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
527.20 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
2244.43 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
34.58 €
El.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
6.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
28.29 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Majorošová Eva
355.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
401.99 €
tko VKK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
243.86 €
Nájom priestorov vyhodnotenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
-614.00 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
systémová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
460.00 €
poradca 2015 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
29.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.98 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO apríl 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
703.98 €
El.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
440.00 €
El.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
298.00 €
plyn -dodávka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
53.16 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
56.30 €
Skladačka s histórie obce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LIM PO s.r.o.
10.00 €
El.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
653.00 €
obrusy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Farkaš Tibor
80.00 €
úprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
150.00 €
oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GARET V.Gášpár
267.24 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
32.90 €
Spracovanie hlasenia odpadu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.64 €
demontáž a montáž UK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
60.00 €
služba TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO marec 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.80 €
plyn -dodávka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
publikácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
26.30 €
ND kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
145.20 €
odmena zvukových záznamov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
71.75 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
447.20 €
Kontrola hasiacich prístrojov..... Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Štefan Csecsi
114.00 €
predplatné mesačníka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
60.00 €
vodné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
139.91 €
spracovanie POH Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ENVEX s.r.o.
150.00 €
stavebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
460.80 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
28.04 €
Telefon 2.2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.62 €
Licenčná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovenská internetová ,s.r.o.
82.65 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
TKO februar 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.41 €
Služba NO 2. 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
78.64 €
vrecia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
297.00 €
harmonogram TKO 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
75.00 €
El.príručka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ďuriš Miroslav Ing.
9.50 €
Okná Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
903.60 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
57.76 €
licencia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.91 €
Služba NO 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
31.20 €
TKO januar 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
470.61 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
853.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
72.00 €
Ekonomické minimum Odb.: Obec Lipovník
Dod.: wolters Kluwer s.r.o.
17.29 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
653.00 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
440.00 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
298.00 €
hlásenie TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
BOZP a PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
259.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
24.72 €
finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
14.21 €
Internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť
149.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.02 €
TKO december 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.30 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
676.02 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
93.65 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Jablonica
20.26 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Brezová
22.52 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Lúčka
22.52 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Brzotín
45.03 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Bôrka
5.64 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
97.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ZV Sloves
46.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
hlásenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STAFF s.r.o.
30.00 €
hlásenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STAFF s.r.o.
30.00 €
hlásenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: A.Ondrej AUTOCENTRUM
20.00 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Lúčka
22.88 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Silická Brezová
22.88 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Brzotín
45.76 €
školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Bôrka
5.72 €
nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Hydrologický údaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SHMU
179.16 €
vodné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
105.32 €
dovoz štrku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Šimon Štefan
45.60 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
36.96 €
znalecký posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Schindlerová Miroslava Ing.
86.00 €
likvidácia skládky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
282.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.64 €
TKO november 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
473.30 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
1209.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
32.89 €
účtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
10.50 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
32.56 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
520.00 €
Lavica Odb.: Obec Lipovník
Dod.: STELLA NITRA s.r.o.
228.00 €
TKO oktober Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
702.18 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.72 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
424.00 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
580.00 €
el.energia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
731.00 €
plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
1209.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
99.46 €
VO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Tóthová Irena
300.00 €
pokládka živice Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JUNO DS s.r.o.
23988.16 €
stav material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
36.00 €
prac prostriedky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
93.00 €
Mesačník účtovníctvo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: IURA EDITOIN spol.s.r.o.
69.60 €
hlásenie TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
28.05 €
stav.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
150.00 €
stav.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
493.80 €
reklamné predmety Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
42.18 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
268.00 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
26.55 €
TKO september Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
470.91 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
55.15 €
Plyn Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
1209.00 €
Vyhlásenie v rozhlase Odb.: Obec Lipovník
Dod.: A.Ondrej AUTOCENTRUM
20.00 €
Vodné ,stočné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
94.32 €
Stolárske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Kovács Štefan
169.87 €
Material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lenkeyova Mária
77.88 €
Údržba zelene Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
106.76 €
Material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Annova Sabina
103.79 €
stav.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
90.00 €
Najom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Najom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
CO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obvodný úrad -CO
30.00 €
Najom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.10 €
drť Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Správa ciest KSK
153.84 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
212.00 €
TKO august 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
470.91 €
Plyn 1.9.-30.9.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
1209.00 €
kanalizačné rúry Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VODOSCHOP
311.84 €
oprava komunikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TOm -STAV s.r.o.
695.52 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
48.46 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
43.88 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Telefónika Slovakia s.r.o.
4.33 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
8.70 €
zastrešenie a ozvučenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vecko Teodor
540.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
270.00 €
Stav.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
429.60 €
stav.material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
159.60 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
150.00 €
počítač Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
549.85 €
Počítač Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
183.64 €
Plagát Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
40.18 €
Baner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
147.00 €
kultúrne podujatie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gemerfilm o.z.
120.00 €
Poradca podnikatela Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
19.98 €
Telefon 01.07-31.07.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
18.85 €
Plyn 1,07-31,08.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SPP a.s.
1209.00 €
TKO júl 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
469.11 €
El.Energia 01,06-31,08,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
711.00 €
El.Energia 01,06-31,08,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
580.00 €
El.Energia 01,06-31,08,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
424.00 €
El.Energia 01,06-31,08,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
17.00 €
hlásenie v rozhlase Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Greg Hamm promotion , s.r.o.
10.00 €
mesačník Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
44.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
256.00 €
kotúče Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Badoco s.r.o.
36.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
241.99 €
Oprava ciest Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Správa ciest KSK
275.95 €
Telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
72.74 €
Plyn 19.1.-30.6.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1003.56 €
spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
rozbitie betónu Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Peter Dely
60.00 €
Zákon -verejné obstarávanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Timková -ASERTÍV-Agentúra
11.00 €
plastové výlisky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Agromajer s.r.o.
11.87 €
Telefon 01.06-30.06.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.20 €
Rúra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Petergáčová Mária OBCHOD
199.00 €
TKO jún 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
244.00 €
klampiarske práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Rochmex s.r.o.
72.00 €
Vodné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
83.32 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
104.30 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
362.61 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
4181.63 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
958.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
16.60 €
Nájom priestorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Záchranná služba KOŠICE
595.99 €
Farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GIPSBAU SABA - Barczi Jaroslav
723.49 €
Audit Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.Andrea Zálepová
450.00 €
Farby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KOLOR CENTRUM
193.68 €
Nepravideľná preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
378.00 €
kontajner TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
182.48 €
Telefon 08.06-07.07.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
72.07 €
záclony Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DIEGO
67.96 €
Telefon 01.05-31.05.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.55 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
184.00 €
TKO máj 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
469.41 €
Plyn 01.6.-30.6.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1208.00 €
Kontrola BOZP a PO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
518.00 €
Školenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
30.00 €
Pivné sety Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VETRO PLUS s.r.o.
313.20 €
Sruna do kosačky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Hámor s.r.o.
87.00 €
okná Odb.: Obec Lipovník
Dod.: PELKOM Ing.E.Pelle
528.00 €
Telefon 08.05-07.06.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
69.85 €
Palivové drevo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: HARSANYI
400.00 €
Zrkadlo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Oris Plus SK s.r.o.
302.00 €
dovoz pódia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
57.46 €
zákony Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
29.40 €
Telefon 01.04-30.04.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.74 €
Plyn 01.5.-31.5.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1208.00 €
výtlačok knihy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JES SK s.r.o.
70.00 €
Rekonštrukcia kotolne a oprava radiatorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
264.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
49.34 €
Systémová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
296.00 €
miestne dane Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
8.90 €
TKO apríl 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
702.93 €
Prečistenie kanalizačnej šachty Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gemer Servis s.r.o.
228.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
181.61 €
Poradca 2014 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
29.40 €
Oprava krovinorezu a ND Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
162.45 €
Spracovanie hlásenia IQ 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
El energia 01,03-31,05,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
424.00 €
El energia 01,03-31,05,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
711.00 €
El energia 01,03-31,05,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
580.00 €
El energia 01,03-31,05,2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
17.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
280.00 €
Rekonštrukcia UK v budove MŠ Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
3200.00 €
Oprava miestneho ozvučenia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GARET V.Gášpár
511.69 €
Odmena výkonných umelcov a výrobcov zvuk.záznamov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Telefon 08.04-07.05.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
70.42 €
Telefon 01.03-31.03.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.06 €
Plyn 01.4.-3.4.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1208.00 €
TKO marec 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.30 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
236.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
13.68 €
vodné Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
101.33 €
Vývoz odpadovej vody Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LIG-OIL s.r.o
144.00 €
Klinový remeň Odb.: Obec Lipovník
Dod.: BR Export s.r.o.
15.50 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
126.80 €
Propagačný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Gotická cesta
50.00 €
Telefon 03.03-07.04.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
63.38 €
Router Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Szari Solution s.r.o.
44.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
232.00 €
Poradca podnikateľa Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
9.20 €
Licenčná zmluva Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovenská internetová ,s.r.o.
82.65 €
Plyn 01.3.-31.3.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1208.00 €
Telefon 01.02-28.02.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.59 €
TKO február 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.01 €
Rozmetadlo Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Agromajer s.r.o.
538.80 €
Stavebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
192.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
342.00 €
Mapa Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CBS spol.s.r.o.
174.00 €
Fúra-harmonogram122012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
75.00 €
Telefon 08.02-07.03.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
68.64 €
TKO január 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
469.61 €
El.energia 01.01.-28.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
17.00 €
Autorska odmena Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SOZA
14.28 €
Telefon 01.01-31.01.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.92 €
Plyn 01.2.-28.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
1208.00 €
Preprava Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
54.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
94.87 €
El.energia 01.01.-28.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
711.00 €
El.energia 01.01.-28.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
424.00 €
El.energia 01.01.-28.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
580.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
272.00 €
Kalendár 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TEVA - Tóthová Eva
180.14 €
Spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Plyn 19.1.2012-18.01.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
2998.92 €
Tovar Odb.: Obec Lipovník
Dod.: TESCO copiers
74.00 €
Vlajky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SIGNO s.r.o.
64.56 €
Internetový prístup Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť
149.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
105.00 €
PP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
11.30 €
El.energia 01.01.-31.12.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
219.64 €
VSE 01,01,2012 -31,12,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
337.43 €
Telefon 08.1-7.2.2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
62.98 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
600.00 €
Výkaz výmer Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
100.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
171.00 €
Webová stránka vedenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
12.00 €
Telefon 01.12-31.12.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.15 €
UPC broadband slovakia s.r.o. Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UPC Broadband Slovakia,s.r.o.
17.60 €
Fúra-TKO 122012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
473.00 €
Fúra-služba 122012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
Montáž obecnej tabule Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Štefan Kovács-stolár
1289.00 €
Telefon 12/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
72.12 €
posudok Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
12.00 €
Telefon 01.11-30.11.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.62 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
165.00 €
Služba Wifi 12/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UPC Broadband Slovakia,s.r.o.
16.60 €
služba za evidenciu TKO 11/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
TKO november 2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.01 €
zemný plyn 01.12.-31.12.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
909.00 €
Stavebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GIPSBAU SABA - Barczi Jaroslav
278.53 €
IT Standart Wifi Odb.: Obec Lipovník
Dod.: UPC Broadband Slovakia,s.r.o.
16.60 €
Telefon 01.10-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
63.36 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
145.34 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
363.00 €
Zákony Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
59.20 €
Tlačivá Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Cart print, s.r.o.
14.08 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
50.00 €
Telefon 01.10-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.78 €
služba za evidenciu TKO 10/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
TKO oktober 2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
702.78 €
Plyn 01.10.2012-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
El.energia 01.09.-30.11.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
846.00 €
El.energia 01.09.-30.11.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
537.00 €
2260008931 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
82.00 €
El.energia 01.09.-30.11.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
400.00 €
služba za evidenciu TKO III.Q/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Stavebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MONTMAL
519.60 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VOMA - Ing.V.Omelina
500.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EUROBUS a.s.
63.00 €
prenájom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Music Agency
492.00 €
Vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Divadlo Rozprávok o.z.
140.00 €
Vystúpenie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Folkrólny súbor BOROSTYÁN
500.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
345.00 €
Telefon 01.10-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
63.10 €
wifi 01.10.-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
Telefon 01.10-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.75 €
služba za evidenciu TKO 9/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
TKO september 2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
473.20 €
Plyn 01.10.2012-31.10.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
Posúdenie ČOV Lipovník Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ekoservis Slovensko ,s.r.o.
24.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
70.55 €
Požičanie rezačky špár Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
30.00 €
Faktúra za vodné stočné 26.6.-20.9.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
65.98 €
Úprava príjazdovej cesty -BUZGO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lipták Gabriel
150.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
348.00 €
telefon 08/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
65.35 €
telefon 08/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
18.84 €
finančný spravodaj Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
19.89 €
Plyn 01.09.2012-31.09.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
služba za evidenciu TKO 8/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
TKO august 2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
470.01 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
265.51 €
Spoznávací zájazd- vstup,strava,ubytovanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Termálfurdo K.F.T.
983.10 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: EkonomProjekt s.r.o.
150.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
157.00 €
prenájom podia Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
61.31 €
TKO kontajner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
249.72 €
IT WIFI 08/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
telefon 07/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.01 €
Plyn 01.08.2012-31.08.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
TKO jul 2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.30 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
52.65 €
Zmeny a doplnky ÚPN -obce Lipovník Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
3800.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: VOMA - Ing.V.Omelina
500.00 €
IT WIFI 07/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
telefon 06/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
63.36 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.60 €
Plyn 01.07.2012-31.07.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
180.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: B.L.B. SPED s.r.o.
450.00 €
spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
tko 06/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
472.40 €
PO a BOZP Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Vozár Jozef
259.00 €
vodné 15,03,-25,06,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
76.73 €
TKO kontajner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
171.64 €
IT WIFI 06/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
Knihy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Lilium Aurum
87.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
60.98 €
TKO kontajner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
443.18 €
ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Viktória Hámor s.r.o.
87.00 €
Toner Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Polygram
42.60 €
Oprava tonera Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Polygram
119.40 €
geodetické práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
200.00 €
telefon 05/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
18.30 €
zemný plyn 1.6.2012-30.6.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
tko 05/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
702.48 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
115.03 €
IT WIFI 05/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
poradca 2013 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
28.40 €
ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
122.39 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
62.98 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
120.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
132.23 €
Plyn 01.05.2012-31.05.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
telefon 04/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.60 €
systemová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MADEs.r.o.
275.00 €
TG 120 bojler Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MM Mark
309.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
143.10 €
tko služba 04/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
tko 04/2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.40 €
Starostlivosť o web.stránku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MM Mark
12.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
82.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
537.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
400.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
8476.00 €
ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
58.90 €
Odmena za licenciu zvuk.prenosov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
17.00 €
ND -kosačky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
115.43 €
Mesačný poplatok Magio 08042012-07052012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
63.89 €
Starostlivosť o web.stránku 02.04.2012-01.05.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MM Mark
12.00 €
Licencia na antivirus Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ESET, spol.s.r.o.
31.92 €
Prenájom minibagra Odb.: Obec Lipovník
Dod.: CSABIRENT
72.90 €
teréne úpravy Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Peter Dely
226.00 €
služba 1.3.2012.-.31.3.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.89 €
Montáž a demontáž radiatorov Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Olexak Jozef
970.80 €
PPO zemné práce Dod.: Haršáni Peter ing.arch.
780.00 €
Plyn 01.04.2012-30.04.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
služba 1.4.2012.-.30.4.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: KID a.s.
16.60 €
spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €
odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
476.18 €
spracovanie hlásenia TKO marec Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
tovar Dod.: LAAX
160.28 €
PPO zemné práce Dod.: Gemerles,s.r.o.
18097.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
405.00 €
vodné 13.12.2011-14.3.2012 Dod.: Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť,a.s.
140.11 €
teréne úpravy Dod.: Peter Dely
282.00 €
telefon Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
62.98 €
Starostlivosť o web.stránku 3/2012 Dod.: MM Mark
12.00 €
Hlasová služba 1.2.2012-.29.2.2012 Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.50 €
služba 1.3.2012.-.31.3.2012 Dod.: KID a.s.
16.60 €
plyn 1.3.2012-31.3.2012 Dod.: RWE Group
905.00 €
2PPU -odborný garant Dod.: Žilina Projekt,s.r.o.
1002.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Lipovník
Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
345.00 €
telefon Odb.: Obec Lipovník
Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
62.96 €
ND -kosačka Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Bistika Valter -TERRA VARI SERVIS
122.39 €
spotrebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
132.23 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
120.00 €
spotrebný material Odb.: Obec Lipovník
Dod.: LAAX
143.10 €
Bojler FK Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MAX XLs.r.o.
309.00 €
Hlasová služba 1.4.2012-.30.4.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.60 €
systemová podpora Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Webex media,s.r.o.
275.00 €
Plyn 01.05.2012-31.05.2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
905.00 €
Poraadca podnikateľa Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
28.40 €
Starostlivosť o web.stránku Odb.: Obec Lipovník
Dod.: MM Mark
12.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
471.40 €
spracovanie hlásenia TKO Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
audit účtovnej závierky 2011 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: GemerAudit s.r.o.
324.00 €
projektové práce Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Haršáni Peter ing.arch.
1044.00 €
hospodárenie a nakladanie s majetkom Odb.: Obec Lipovník
Dod.: JUDr.Igor Kršiak,s.r.o.
33.90 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
846.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
537.00 €
el.energia 1,3,2012-31,5,2012 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: RWE Group
82.00 €
tovar Dod.: LAAX
138.11 €
odvoz TKO Dod.: Fúra s.r.o.
476.98 €
spracovanie hlásenia TKO Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
poplatok za pohrebisko Dod.: Slovenská internetová ,s.r.o.
82.65 €
2.PPU -projekt Dod.: Žilina Projekt,s.r.o.
901.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
201.00 €
telefon Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
62.98 €
Starostlivosť o web.stránku Dod.: MM Mark
12.00 €
autorská licencia Dod.: SOZA
14.28 €
tovar Dod.: LAAX
89.32 €
zemný plyn 1.2.2012-29.2.2012 Dod.: RWE Group
905.00 €
Hlasová služba Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.16 €
služba 1.2.2012.-.29.2.2012 Dod.: KID a.s.
16.60 €
odvoz TKO 1/2012 Dod.: Fúra s.r.o.
475.59 €
evidencia odpadu 1/2012 Dod.: Fúra s.r.o.
24.00 €
Tlač harmonogramov Dod.: Fúra s.r.o.
60.00 €
el.energia 1,1,2012-29,2,2012 Dod.: RWE Group
82.00 €
tovar Dod.: PROGRES TC, s.r.o.
446.74 €
el.energia 1,1,2012-29,2,2012 Dod.: RWE Group
846.00 €
el.energia 1,1,2012-29,2,2012 Dod.: RWE Group
537.00 €
el.energia 1,1,2012-29,2,2012 Dod.: RWE Group
400.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky ,spol.s.r.o.
153.00 €
servis kotla Dod.: Ing. Kostka Karol - ELKO
119.97 €
servis kotla Dod.: Ing. Kostka Karol - ELKO
119.97 €
Služba BOZP,PO Dod.: Vozár Jozef
259.00 €
Priebežný audit Dod.: GemerAudit s.r.o.
276.00 €
Mesačný poplatok Dod.: ORANGE Slovensko a.s.
64.84 €
tovar Dod.: JANETE s.r.o.Rožňava
176.40 €
Predplatné za rok 2011 Dod.: Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
21.19 €
odborná prehliadka kotlov Dod.: PRESSURE - GAS
300.00 €
Propagácia obce Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
40.00 €
Starostlivosť o web.stránku Dod.: MM Mark
12.00 €
IT WIFI Dod.: KID a.s.
16.60 €
odvoz TKO Dod.: Fúra s.r.o.
475.89 €
evidencia odpadu Dod.: Fúra s.r.o.
36.00 €
Hlasová služba Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.18 €
platba el.energia Dod.: RWE Group
493.26 €
spracovanie hlásenia TKO Dod.: Fúra s.r.o.
14.40 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00 12.30 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu